Werk in uitvoering

Vanaf dit najaar tot na de zomer van 2019 gaat de Loenensche Buitenpolder op de schop. Het doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de natuur- en de waterkwaliteit.

Het oostelijk deel van de polder wordt een natuurlijk moerassig leefgebied voor vogels zoals de Kwartelkoning en het Porseleinhoen (Natura2000 doelstelling). In het westelijk deel maken we een meestromende geul waar vissen zich kunnen voortplanten en waterplanten kunnen groeien. De waterkwaliteit van de rivier wordt zo verbeterd (KRW-maatregel). Daarnaast herstellen we cultuurhistorische elementen zoals de historische sluis en maken we het gebied meer toegankelijk om te struinen.

Wat gaat er gebeuren?


In het westelijke deel van de Loenensche Buitenpolder maken we één van de geulen breder en dieper. We graven daar ook een nieuwe brede geul. Naast de historische sluis wordt deze geul verbonden met de Waal. Over de nieuwe geul komt een voetgangersbrug. De historische sluis heeft geen functie meer maar wordt wel opgeknapt.
Halverwege de polder komt een smalle geul, waar in de zomer het rivierwater van de Waal naar de zandwinplas stroomt. Een zogenaamd doorlaatmiddel in de geul bepaalt hoeveel water er instroomt. Dit doorlaatmiddel is in het najaar en de winter gesloten. En staat in het voorjaar en in de zomer open. De nieuwe geulen zorgen ervoor dat vissen als barbeel, winde, serpeling en alver in het gebied komen om te paaien en om hun eerste levensfase door te brengen.

Het oostelijke deel van de Loenensche Buitenpolder richten we zodanig in dat het aantrekkelijk is voor de kwartelkoning en de porseleinhoen. Deze beschermde vogelsoorten leven graag in een gevarieerd gebied met natte graslanden, hooilanden en ruigte. Daarom wordt in dit deel van de polder het maaiveld verlaagd en ontstaat er een moerasachtige vegetatie.

Op de technische tekening ziet dit er als volgt uit: 

Westelijk deel van de Loenensche Buitenpolder:

Middel deel van Loenensche Buitenpolder:

Oostelijk deel van de Loenensche Buitenpolder:

Cookie-instellingen