Nieuwsbrief maart 2018

 
 


Nieuwsbrief Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden | maart 2018

In deze nieuwsbrief leest u een update over het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden. In de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden wordt gewerkt aan natuurontwikkeling. Het doel is om een waardevol natuurgebied te creëren met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen.

Stand van Zaken

Op dit moment werken we het Voorlopig Ontwerp verder uit dat we in januari op de inloopavond hebben gepresenteerd. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het Voorlopig Ontwerp, de inloopavond, ontwerpateliers en de Vonkerplas.

 

Toelichting Voorlopig Ontwerp

Op 22 januari is het Voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens de inloopavond. In deze eerste uitwerking is rekening gehouden met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de ondergrond en de cultuurhistorie. Lees verder
 

 

Natuurherstel Vonkerplas

Op de inloopavond zijn veel vragen gesteld over de plannen voor de Vonkerplas. In dit artikel lichten we de plannen voor deze voormalige zandwinplas toe. Lees verder

Update projectplanning

Er is een aantal maanden extra nodig voor het uitwerken van de plannen. Dit komt onder meer doordat het bodemonderzoek langer duurt, vanwege de relatief grote kans op het vinden van niet-gesprongen explosieven en door de complexe rivierkundige berekeningen. Lees verder

Inloopavond 22 januari 2018

Op 22 januari hielden Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een inloopavond over het Voorlopig Ontwerp voor het gebied. Ruim 160 mensen bezochten de avond. Lees verder>

Tweede ronde ontwerpateliers december 2017
In december is de tweede ronde ontwerpateliers voor Maasdriel en West Maas en Waal gehouden waarbij bewoners en belanghebbenden aanwezig waren. In deze ontwerpateliers bespraken we de eerste versie van het Voorlopig Ontwerp en was er ruimte voor inbreng van wensen en ideeën. Lees verder>

Meer informatie en op de hoogte blijven

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief, over uw betrokkenheid bij de verdere planvorming of over de onderzoeken in het gebied? Neem dan contact op met Barbara Pannemans van ingenieursbureau Kragten. Zij is bereikbaar via telefoomnummer 06-11281156 of per e-mail op bpan@kragten.nl. Voor nadere informatie over het project en de eerste nieuwsbrief uit oktober verwijzen we u graag naar onze projectwebsite www.wameldreumelheerewaarden.nl.

 

Cookie-instellingen