Planning

Planning op hoofdlijnen

Momenteel werken we aan het opstellen van een ontwerp dat het voorkeursalternatief genoemd wordt. Daarvoor gaan we met verschillende partijen in en om het plangebied in gesprek. We luisteren naar hun wensen en aandachtspunten. Waar mogelijk verwerken we de wensen in het plan.

februari - december 2020

Opstellen voorkeursalternatief (ontwerp plan) en milieueffectrapportage. We werken het ontwerp uit dat de voorkeur heeft en beschrijven het effect op het milieu (milieueffectrapportage)

 

oktober 2020

Bepalen hoofdlijnen voorkeursalternatief door Bestuurlijke Begeleidingsgroep (Provincie gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat)

 

oktober 2020 – augustus 2021

Uitwerken Voorkeursalternatief in het Definitief Ontwerp en concept milieueffectrapportage

 

september 2021 - februari 2022

Procedure Voorontwerp bestemmingsplan met  (concept) milieueffectrapportage

 

februari 2022 – najaar 2022

Procedure Ontwerp Bestemmingsplan met Milieueffectrapportage en procedure hoofdvergunningen

 

voorjaar 2023

Aanbesteding en gunning van de uitvoering (afhankelijk van doorlooptijd procedures, bezwaar en beroep.

 

2023

Start uitvoering (afhankelijk van doorlooptijd procedures bezwaar en beroep)

 

Eind 2025

Einde project

 
Cookie-instellingen