FluviaTiel

FluviaTiel gaat over dijkversterking en verminderen van kwelwateroverlast. FluviaTiel gaat ook over prachtige uitzichten op de Waal, wonen, geulen met strandjes, struinen langs de rivier en unieke natuur. FluviaTiel heeft de volgende doelstellingen:

Dijkveiligheid: het realiseren van een super robuuste waterkering (klimaatdijk), die voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid.

Kwelvermindering: het verminderen van kwelwateroverlast in Tiel-Oost.
Natuurontwikkeling: het realiseren van 32 ha nieuwe natuur waaronder een strang van 250 meter en een uiterwaardverlaging van 2,5 ha.
Recreatieve ontsluiting: het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder.
Stedelijke ontwikkeling: inrichten van het binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden gerealiseerd voor woningbouwontwikkeling door derden.
Provincie Gelderland, gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland werken hieraan in nauwe samenwerking met andere partijen zoals Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Landelijk Gebied). Meer informatie op de site van Waalweelde

Cookie-instellingen