Schetsontwerp Doorwerthsche Uiterwaarden

Het schetsontwerp van de Doorwerthsche Uiterwaarden staat online 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Doorwerthsche Uiterwaarden tot stand te brengen. Het schetsontwerp willen we graag met u delen. Via deze link kunt u het ontwerp en de dwarsdoorsnede bekijken.  

Natuurvriendelijke oevers 

Ten westen van waar de A50 de Nederrijn-Lek kruist liggen 3 kribvakken waarvan we kijken naar de kansrijkheid van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur weer de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. Langs dit deel van de Nederrijn-Lek zal dit voornamelijk inhouden dat we resterende stenen en puin verwijderen. 

Kerfkribben 

Ten oosten van de oude steenfabriek beogen we een luwtezone bij de kribvakken te maken, waarbij we het kribvak dichtzetten door bijvoorbeeld rivierhout verankeren of een palenrij te plaatsen. Hierdoor ontstaat een luwte in de kribvakken, vrij van golfslag veroorzaakt door schepen. Daarnaast brengen we een kerf in de krib aan, waardoor er een stroming achterlangs tussen de kribvakken plaatsvindt. Tevens worden resterende stenen en puin verwijderd. Hoe de luwtemaatregel er precies uit gaat zien wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Zie dwarsdoorsnede A voor hoe een kerf in de krib er mogelijk uit kan komen te zien. 

Steilrand 

Verder stroomafwaarts kijken we naar de mogelijkheid om een steilrand te realiseren. De steilrand is een variant op de natuurvriendelijke oever waarbij een steilrand aangebracht worden of tot ontwikkeling komen door het weghalen van de steenbestorting. Hierdoor ontstaat er een hoogteverschil van ca. een meter waar bijvoorbeeld bijen, gravende insecten en oeverzwaluwen zich in kunnen nestelen. Zie dwarsdoorsnede B voor hoe deze luwtemaatregel er mogelijk uit kan komen te zien. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar: loket-krwoost@arcadis.com.  

Cookie-instellingen