Schetsontwerp Drielsche Uiterwaarden

Het schetsontwerp van de Drielsche Uiterwaarden staat online 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Meinerswijk tot stand te brengen. Tijdens de publieksbijeenkomst is het schetsontwerp gepresenteerd aan de inwoners andere geïnteresseerden. De bijeenkomst vond plaats in de vorm van een informatiemarkt. Via deze link kunt u het ontwerp en de dwarsdoorsnede bekijken. 

Kerfkribben 

Ten westen van het bedrijfsterrein van de spoorbrug beogen we een luwtezone bij de kribvakken te maken, waarbij we het kribvak dichtzetten door bijvoorbeeld rivierhout verankeren of een palenrij te plaatsen. Hierdoor ontstaat een luwte in de kribvakken, vrij van golfslag veroorzaakt door schepen. Daarnaast brengen we een kerf in de krib aan, waardoor er een stroming achterlangs tussen de kribvakken plaatsvindt. Tevens worden resterende stenen en puin verwijderd. Hoe de luwtemaatregel er precies uit gaat zien wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Zie dwarsdoorsnede A voor hoe een kerf in de krib er mogelijk uit kan komen te zien. 

Natuurvriendelijke oevers 

Verder stroomafwaarts kijken we naar de kansrijkheid van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur weer de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. Langs dit deel van de Nederrijn-Lek zal dit voornamelijk inhouden dat we resterende stenen en puin verwijderen. Zie dwarsdoorsnede B voor hoe een natuurvriendelijke oever er mogelijk uit kan komen te zien. 

Luwtemaatregel 

Tot slot wordt er gekeken naar de mogelijkheid van de aanleg van een tweezijdig aangetakte luwtemaatregel. Dit deel van oever is vanuit rivierkunde niet geschikt voor ontstenen, een luwtemaatregel achter de steenbestorting is echter wel mogelijk. De aangetakte luwtemaatregel worden eventueel bovenstrooms aangetakt doormiddel van een bovenstroomse duiker. Deze maatregel is kansrijk omdat er hierdoor een luwer klimaat ontstaat en minder golfslag gecreëerd wordt door schepen. De in- en uitstroomopening wordt tevens beschermd doormiddel van een palenrij. Zie dwarsdoorsnede C voor hoe deze luwtemaatregel er mogelijk uit kan komen te zien. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar: loket-krwoost@arcadis.com

Een kaart die een overzicht geeft van een projectgebied langs de Nederrijn. De kaart toont diverse projectlocaties, zoals bosgebieden, grasland en akkerland, en geeft aan waar nieuwe waterwegen en natuurmaatregelen worden aangelegd.

Cookie-instellingen