Schetsontwerp Meinerswijk

Het schetsontwerp voor de Meinerswijk staat online 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Meinerswijk tot stand te brengen. Tijdens de publieksbijeenkomst is het schetsontwerp gepresenteerd aan de inwoners andere geïnteresseerden. De bijeenkomst vond plaats in de vorm van een informatiemarkt. Via deze link kunt u het ontwerp en de dwarsdoorsnede bekijken. 

Natuurvriendelijke oevers 

De Meinerswijk is een zoekgebied waar we misschien natuurvriendelijke oevers willen maken. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur weer de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. Van de bocht tot aan de strang bij de Plas van Bruil is het gebied kansrijk geacht voor de optimalisatie van de natuurvriendelijke oevers. Bij deze oevers wordt resterend puin verwijderd, met optioneel het aanbrengen van rivierhout. Het aanbrengen van rivierhout zorgt ervoor dat er meer onderwaterstructuur aangebracht wordt.

Kerfkribben 

Verder stroomafwaarts bij de bestaande kribben beogen we een luwtezone bij de kribvakken te maken, waarbij we het kribvak dichtzetten door bijvoorbeeld rivierhout verankeren of een palenrij te plaatsen. Hierdoor ontstaat een luwte in de kribvakken, vrij van golfslag veroorzaakt door schepen. Daarnaast brengen we een kerf in de krib aan, waardoor er een stroming achterlangs tussen de kribvakken plaatsvindt. Tevens worden resterende stenen en puin verwijderd. Hoe de luwtemaatregel er precies uit gaat zien wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. Zie dwarsdoorsnede A voor hoe een kerf in de krib er mogelijk uit kan komen te zien. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar: loket-krwoost@arcadis.com

De kaart toont een gebied met verschillende zones aangegeven voor natuurbeheer, recreatie en landbouw langs de Nederrijn. Een roze stippellijn geeft de projectgrens aan.

Cookie-instellingen