Hoenwaard NVO

Natuurvriendelijke IJsseloevers 

In het uiterwaardengebied van Hattem en Heerde werken we momenteel aan twee projecten: Hoenwaard 2030 en Natuurvriendelijke IJsseloevers. Binnen het project Hoenwaard 2030 werken verschillende overheden samen aan een integraal plan voor de toekomst van de Hoenwaard. Daarnaast voert Rijkswaterstaat op meerdere plaatsen langs de riviertak de IJssel het natuurvriendelijk inrichten van de IJsseloevers uit.

Meer informatie over Hoenwaard 2030 

Aankondiging informatiebijeenkomst 27 juni 2024

Op donderdag 27 juni 2024, van 16.00 tot 20.00 uur, wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de eerste fase van de planuitwerking Hoenwaard 2030 en het project Natuurvriendelijke IJsseloevers. ​​​​​Bewoners, ondernemers en overige belangstellenden zijn van harte welkom bij: Vrieze’s Erfgoed/Molen De Vlijt, Groteweg 54 in Wapenveld.
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via het e-mailadres hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl. U kunt ook zonder aanmelding binnenlopen.
 

Waarom 

GROW onderzoekt hoe er een verbeterde leefomgeving kan worden gecreëerd voor planten en dieren die thuishoren in de IJssel. Door allerlei ingrepen in het riviersysteem ten behoeve van hoogwaterveiligheid, scheepvaart, landbouw en de drinkwatervoorziening is het leefgebied van veel dier- en plantensoorten verdwenen of achteruitgegaan. Daarom onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de waterkwaliteit op orde te krijgen.    

Hoe 

Bij de Hoenwaard onderzoekt GROW de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel. Het gaat om de IJsseloevers tussen de veerpont ’t Kleine Veer en de grens tussen de gemeenten Heerde en Olst-Wijhe.  

Door menselijke ingrepen in onze wateren, zoals het aanbrengen van stenen oevers, is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug. Dit houdt in dat we de hardstenen oevers vervangen door oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Kennisgeving

Op 7 juni 2024 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant aangekondigd dat er een verkenning wordt uitgevoerd om de ecologische waterkwaliteit in het uiterwaardengebied van Hattem en Heerde te verbeteren. Via deze link kunt u de aankondiging inzien. Deze aankondiging informeert iedereen en nodigt hen uit om mee te denken over de mogelijke oplossing: de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel. Tot uiterlijk 19 juli 2024 kunt u schriftelijk en/of mondeling ideeën, alternatieven en kansen aandragen.

Communicatie en planning 

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase en gaat gelijk op met het project 'Hoenwaard 2030'. Het projectteam van 'Verkenning Hoenwaard 2030' communiceert over de voortgang van beide projecten. Er wordt gestreefd om de realisatie van het project in 2027 af te ronden. 

Samenwerken en meedoen 

De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. We komen graag in contact met u. Vragen over het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel mag u mailen naar: loket-krwoost@arcadis.com.  

Cookie-instellingen