Samen maken we de Fraterswaard gevarieerder

Samen maken we de Fraterwaard - Doesburg gevarieerder

Fraterwaard-Doesburg is een riviereiland ten noorden van Doesburg, dat ligt in een Natura 2000-gebied. In dit landschap vol meanderruggen en geulen onderzoeken we de kansen en mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren. Dat willen we voornamelijk doen door stromend en stilstaand water in verbinding te brengen met de rivier de IJssel. De komende periode werken we aan een geschikt plan voor dit gebied.

De rivier de IJssel veranderde in het verleden nogal eens van vorm. Bij het kanaliseren van de rivier veranderde dit. De riviertak die werd gesneden, heette voortaan Het Zwarte Schaar en de IJssel werd de hoofdrivier. De sporen van die veranderingen zijn tot op de dag van vandaag te zien. Waar er vroeger geulen liepen, liggen er nu stukken laagtes op het eiland. 

Rijkswaterstaat ziet diverse mogelijkheden om de riviernatuur in het gebied te verbeteren. In het zuidoosten van de uiterwaard ligt een dichtgegroeide watergang. We willen het water in deze watergang weer laten stromen door deze in het westen aan te takken op de IJssel en in het oosten op het Zwarte Schaar. In het noorden van het gebied bieden natuurlijke laagtes de mogelijkheid om een nieuwe watergang aan te leggen die eenzijdig aangetakt kan worden aan het Zwarte Schaar om stilstaand water te creëren. Met beide maatregelen ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Ijssel, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.