Fraterwaard- Doesburg

Fraterwaard-Doesburg is een riviereiland ten noorden van Doesburg, dat ligt in een Natura 2000-gebied. In dit landschap vol meanderruggen en geulen onderzoeken we de kansen en mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren. Dat willen we voornamelijk doen door stromend en stilstaand water in verbinding te brengen met de rivier de IJssel. De komende periode werken we aan een geschikt plan voor dit gebied.

Historie

De rivier de IJssel veranderde in het verleden nogal eens van vorm. Bij het kanaliseren van de rivier veranderde dit. De riviertak die werd gesneden heette voortaan Het Zwarte Schaar en de IJssel werd de hoofdrivier. De sporen van die veranderingen zijn tot op de dag van vandaag te zien. Waar er vroeger geulen liepen, liggen er nu stukken laagtes op het eiland.  

Wat zijn we hier van plan?

Rijkswaterstaat ziet diverse mogelijkheden om de riviernatuur in het gebied te verbeteren. In het zuidoosten van de uiterwaard ligt een dichtgegroeide watergang. We willen het water in deze watergang weer laten stromen door deze in het westen aan te takken op de Ijssel en in het oosten op het Zwarte Schaar. In het noorden van het gebied bieden natuurlijke laagtes de mogelijkheid om een nieuwe watergang aan te leggen die eenzijdig aangetakt kan worden aan het Zwarte Schaar om stilstaand water te creëren. Met beide maatregelen ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Ijssel, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen.

Wie zijn erbij betrokken?

Er speelt veel in het gebied. Zo wordt onder andere door provincie Gelderland momenteel gewerkt aan een breder onderzoek voor Havikerwaard, Fraterwaard en Olbugerwaard naar de verschillende opgaven en ambities voor het gebied.  Meer informatie over dit onderzoek kan hier gevonden worden. We hebben nauw contact met provincie Gelderland en andere overheidsinstanties, zoals Waterschap Rijn en Ijssel en de gemeente Doesburg, voor een goede afstemming over beide trajecten. Ook zijn wij in gesprek met grondeigenaar Stichting Twickel en de agrariërs die de grond op het eiland gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Samen met al deze partijen zoeken we naar een slimme koppeling tussen de wensen voor riviernatuur, (natuur)landbouw en biodiversiteit.

Planning voor Fraterwaard

In de periode van maart 2021 tot en met januari 2022 is gewerkt aan een eerste versie van het ontwerp voor de maatregelen. Dit ontwerp is op 7 februari 2022 gepresenteerd tijdens een digitale publieksbijeenkomst. Deze was open toegankelijk voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. Tijdens de publieksbijeenkomst konden aanwezigen informatie ophalen en vragen stellen. De reacties op deze bijeenkomst gebruiken wij voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Hier wordt momenteel aan gewerkt in samenwerking met de betrokken partijen. Wij streven er naar om een volgende versie van het ontwerp gereed te hebben in het voorjaar van 2023.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.