Koppelerwaard

Bekijk hier het schetsontwerp

Koppelerwaard

De Koppelerwaard ligt aan de rechteroever van de IJssel in de gemeente Kampen in de provincie Overijssel, ten zuiden van Wilsum. Het westelijke deel van de uiterwaard is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Het gebied is onderdeel van het beschermde natuurgebied Natura2000 Rijntakken en Natuurnetwerk Nederland, een programma dat natuurgebieden beter met elkaar en met omliggende landbouwgebieden verbindt.

Waarom?

We willen de natuur in de Koppelerwaard verbeteren. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom de mogelijkheden voor het creëren van nieuw leefgebied voor waterplanten en -dieren.

Hoe?

We onderzoeken of de harde stenen oevers vervangen kunnen worden voor natuurvriendelijke oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. Zo creëren we een betere leefomgeving voor waterplanten en -dieren.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 


Planning project 

De komende tijd werken we aan het voorlopig ontwerp. We doen (veld)onderzoeken, voeren gesprekken in de omgeving en passen het ontwerp hierop aan. De reacties uit de omgeving nemen we ook mee in het uiteindelijke ontwerp. Het streven is om het ontwerp in 2025 af te ronden en bij een positief besluit het ontwerp in procedure te brengen. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Er wordt gestreefd het hele project in 2027 af te ronden.   

Kennisgeving 

Op 27 september 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aankondiging gedaan in de Staatscourant. Via deze link kunt u de kennisgeving voor de Koppelerwaard inzien. Reageren was mogelijk tot 9 november 2023.

Meedoen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact met ons op door het invullen van het contactformulier op de website.

Samenwerkende partijen

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de uiterwaard en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij

Logo staatsbosbeheer

 

Meer weten of zien?

Volgt later. 

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com
 

 

 

Cookie-instellingen