Samen verbeteren we de riviernatuur in de Rijsselsche Waarden

Samen vernieuwen we de riviernatuur in de Rijsselsche Waarden

De Rijsselsche Waarden liggen in de gemeente Lochem, aan de oostzijde van de IJssel, direct ten noorden van stad Zutphen. De zuidkant wordt begrensd door het Twentekanaal, in het noorden gaat het gebied over in de Ravenswaarden. De Rijsselsche Waarden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken, het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone van de provincie Gelderland.

Waarom?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. We onderzoeken maatregelen om de natuurwaarden en waterkwaliteit in de IJssel en de aangrenzende uiterwaarden te verbeteren.

Hoe?

In de Rijsselsche Waarden zijn de maatregelen die we onderzoeken gericht op het verbeteren van de waternatuur. We zoeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oever(s). Door de stenen op de oever voor een groot deel weg te halen, brengen we de oever zo veel mogelijk terug naar haar natuurlijke staat. De rivier zal daardoor vaker op een minder steile oever zonder stenen staan. We onderzoeken de mogelijkheden samen met stakeholders.  

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Planning project

Het project Rijsselsche Waarden zit momenteel in de ontwerpfase. De komende tijd verkennen we de mogelijkheden om de oever natuurvriendelijk in te richten. In de afgelopen tijd zijn de keukentafelgesprekken gevoerd met de directe grondeigenaren. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Met wie werken we samen?

In het startoverleg inventariseren we samen met stakeholders of er wensen zijn die we mogelijk mee kunnen nemen in het ontwerpproces. We kijken of er koppelkansen zijn met de opgaven vanuit Natura 2000 en het Gelderse NatuurNetwerk. Daarnaast voeren we ‘keukentafelgesprekken’ met grondeigenaren. 

Hoe kunnen omwonenden meedoen?

Het schetsontwerp zal worden gedeeld met de gehele omgeving. De reacties nemen we mee in het vervolg van het ontwerpproces. 

Contact

Meedenken over een natuurvriendelijke oever of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Rijsselsche Waarden? U kunt op twee manieren contact met ons zoeken: 

1. Vul het contactformulier in op de website 
2. Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van bijeenkomsten publiceren we op deze projectpagina. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.