Samen verbeteren we de riviernatuur in de Rijsselsche Waarden

Samen vernieuwen we de riviernatuur in de Rijsselsche Waarden

De Rijsselsche Waarden liggen in de gemeente Lochem, aan de oostzijde van de IJssel, direct ten noorden van stad Zutphen. De zuidkant wordt begrensd door het Twentekanaal, in het noorden gaat het gebied over in de Ravenswaarden. De Rijsselsche Waarden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken, het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone van de provincie Gelderland.

Waarom?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te verbeteren. We onderzoeken maatregelen om de natuurwaarden en waterkwaliteit in de IJssel en de aangrenzende uiterwaarden te verbeteren.

Hoe?

In de Rijsselsche Waarden zijn de maatregelen die we onderzoeken gericht op het verbeteren van de waternatuur. We zoeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oever(s). Door de stenen op de oever voor een groot deel weg te halen, brengen we de oever zo veel mogelijk terug naar haar natuurlijke staat. De rivier zal daardoor vaker op een minder steile oever zonder stenen staan. We onderzoeken de mogelijkheden samen met stakeholders.  

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Planning project

In de Rijsselsche Waarden bekijken we welke oevers het beste natuurvriendelijk te maken zijn. In de verkenningsfase bepalen we de beste locaties. Dan volgt een eerste ontwerp met onze ideeën hoe we dat het slimste kunnen doen. Het schetsontwerp is gereed en is met direct betrokken gecommuniceerd en de kennisgeving is gepubliceerd. Op dit moment werken we het schetsontwerp verder in detail uit.  

Schetsontwerp 

In de afgelopen periode is er gewerkt om een schetsontwerp voor de Rijsselsche Waarden tot stand te brengen. Via deze link kunt u het ontwerp, de dwarsdoorsnede en de toelichting bekijken. 

Hoe kunnen omwonenden meedoen?

Het schetsontwerp zal worden gedeeld met de gehele omgeving. De reacties nemen we mee in het vervolg van het ontwerpproces. 

Contact

Meedenken over een natuurvriendelijke oever of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Rijsselsche Waarden? U kunt contact met ons zoeken via het contactformulier
 

Cookie-instellingen