Samen verbeteren we de riviernatuur in Stokebrandsweerd

Samen maken we een goed leefgebied van de Stokebrandsweerd

De Stokebrandsweerd ligt aan de rechteroever van de IJssel, de benedenstroomse richting, ten zuidwesten van Zutphen. De noordkant wordt begrensd door de monding van de Berkel. De Nieuwe IJsselbrug (N348) loopt dwars door het gebied. Het gebied is onderdeel van Natura2000 Rijntakken en Natuurnetwerk Nederland. De vegetatie in het gebied bestaat voor een groot deel uit gras (productiegrasland) en akker, afgewisseld met natuurlijk grasland, (broek)bos, riet en overige moerasvegetatie. In 2017 zijn een aantal maatregelen, waaronder een strang, succesvol uitgevoerd.

Waarom 

Slingerende rivieren zijn in het verleden sterk ingekaderd. Zo is ooit de IJssel omwille van de veiligheid en landbouw naar verder ten westen van Zutphen verplaatst. We hebben op veel plekken de rivier gedwongen te stromen in één diepe geul. Een diepe geul is goed voor de scheepvaart, maar is niet zo aantrekkelijk voor planten en dieren. De geulen en strangen die eigenlijk van nature waren ontstaan, zijn daardoor nu grotendeels zijn verdwenen. Geulen en strangen vormen met hun variatie aan (on)diepten, stromingen, troebel en helder water interessante biotopen voor veel vissen, kleine waterbeestjes en planten. In de Stokebransweerd heeft de ecologische waterkwaliteit een enorme impuls gekregen door er een nieuwe strang aan te leggen. 

Hoe 

Om de Stokebrandsweerd nog aantrekkelijker te maken, onderzoeken we de mogelijkheden om van de huidige strang een meestromende geul te maken.  Daarnaast wordt onderzocht of er nog een extra strang aan kan worden toegevoegd.

In de Stokebrandsweerd onderzoeken we een aantal varianten om een meestromende geul te creëren. Het langzaam meestromende water biedt een  leef- en paaiomgeving voor dieren en planten. Dat is goed nieuws voor bepaalde soorten vissen, andere waterdieren en vogels.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

 
 

 

Planning project

We zitten in de ontwerpfase. Eind 2022 moet het schetsontwerp gereed zijn. In de afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd met de stakeholders en de en grondeigenaren in het gebied.  Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp dat eind 2024 gereed is. De werkzaamheden starten eind 2025. Uiterlijk moet in 2027 het project afgerond zijn. 

Hoe kunnen mensen meedenken?

Wanneer we het schetsontwerp gereed is, presenteren we dat in een publieke bijeenkomst aan de omgeving. Dit is het moment dat we de omgeving vragen inhoudelijk mee te denken en te reageren. Die reacties nemen we mee in het ontwerpproces. 

Contact

Meedenken over de extra geul of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Stokebrandsweerd? U kunt op twee manieren contact met ons zoeken: 

1. Vul het contactformulier in op de website 
2. Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van bijeenkomsten publiceren we op deze projectpagina. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.