Samen verbeteren we de riviernatuur in de Wilpsche Klei

Samen maken we de Wilpsche Klei geschikt voor gidssoorten

Langs de IJssel, bovenstrooms van Deventer, ligt De Wilpsche Klei. Dit is een natuurgebied met verschillende diepe plassen die zijn ontstaan door zandwinning in de periode 1950-1975. Het uiterwaardenlandschap van de IJssel wordt verbeterd om te voldoen aan de doelstellingen in de Europese Kaderrichtlijn Water, dus ook De Wilpsche Klei.

Over het project

In de Kaderrichtlijn Water zijn een aantal gidssoorten opgenomen. Als deze soorten terugkomen en in aantal toenemen behalen we gestelde doelen.  In de Wilpsche Klei onderzoeken we maatregelen om de leefomgeving voor verschillende soorten vissen en kleine diersoorten zoals zoetwatermosselen en libellen te verbeteren. Denk daarbij aan nieuwe leefgebieden aangelegd in de vorm van ondiep stromend water.

Om deze leefgebieden te realiseren, wordt onderzocht  om in het zuiden van het gebied een 1 kilometer lange natuurvriendelijke oever aan te leggen. Daarnaast  onderzoeken we de mogelijkheden om de rivierarm en twee plassen te verbinden met  de IJssel. Op die manier ontstaat er dynamischer leefgebied.  

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

 
 

Planning project

Het schetsontwerp voor De Wilpsche Klei is rond de zomer van 2022 gereed. Daarna volgen het definitieve ontwerp, het vergunningsproces, de aanbesteding en de realisatie van de werkzaamheden. Uiterlijk in 2027 moet het project gereed zijn, gelijk met de streefdatum voor de Kaderrichtlijn Water.

Samenwerken en meedoen

Direct belanghebbenden worden uitgenodigd om bij te dragen aan ontwerpsessies. Zodra het eerste schetsontwerp gereed is, wordt dit met de omgeving gedeeld. Hiervoor worden publieksbijeenkomsten georganiseerd.

Samenwerkende partijen

Er werken verschillende partijen samen in dit project. Dit zijn diverse overheden met een belang, daarnaast  werken de Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom, de  grondeigenaren en grondgebruikers mee. Het plan voor de geul is voor de omgeving niet nieuw, in 2016 is er een plan gemaakt.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.