Olburgsche Waard

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Olburgsche Waard 

De Olburgsche Waard ligt aan de oostelijke oever van de IJssel in de buurt van Olburgen. De rivier slingert hier tussen zogeheten kronkelwaarden. Deze zijn ontstaan door oude rivierstromen;  verhogingen van zand laten zien waar ooit een oever liep. Het water in deze kronkelwaarden komt nu over het algemeen niet meer uit de rivier, maar uit grondwater, oftewel kwel. 

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe?

Om dieren en planten een fijne leefomgeving te bieden, maken we een nieuwe geul met helder, stromend water naast de rivier. Hier hebben de dieren dan geen last van de scheepvaart. Om de geul te maken, graven we oude, natuurlijke geulen opnieuw uit. Deze oude geulen zie je nu als de lager gelegen gebieden in het zogeheten kronkelwaardenlandschap. Om de nieuwe geul te laten stromen, maken we hem aan twee kanten vast aan de IJssel; tweezijdig aangetakt heet dat. Bovendien voorkomen we dat de geulen die er nu nog zijn verdwijnen.

Maatregelen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

Planning 

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2024/2025 gereed. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Participatie 

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen de Olburgsche Waard. Zo hebben we met de overheden, de grondeigenaren en -gebruikers en enkele andere betrokkenen onze plannen gedeeld en hun wensen geïnventariseerd. Alle input hebben we samengebracht tot een schetsontwerp welke door Rijkswaterstaat is geaccepteerd en die we nu met belangstellenden willen delen. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp.

Schetsontwerp 

De publieksbijeenkomst voor de verbetering van de riviernatuur van de Olburgsche Waard heeft plaatsgevonden op 22 november 2022. Tijdens de publieksbijeenkomst is het schetsontwerp gepresenteerd aan de omgeving. Het schetsontwerp is via onderstaande button te zien. 

Schetsontwerp Olburgsche Waard

Actief meedenken 

Gedurende het ontwerpproces is het mogelijkheid om wensen en/of eisen in te dienen met betrekking tot het ontwerp en uitvoering. Wij zullen deze beoordelen en afwegen op basis van de kaders die gelden voor dit het project. Uiteraard zorgen wij dat u een terugkoppeling ontvangt welke wensen/eisen wel of niet haalbaar zijn om meegenomen te worden in het verdere ontwerpproces.

Bent u tijdens een bijeenkomst vergeten om een wens in te dienen? Geen probleem, u kunt ons ten alle tijden bereiken op onderstaand e-mail adres loket-krwoost@arcadis.com

Op de hoogte blijven 

Als u graag op de hoogte wil blijven, vragen heeft of wensen met betrekking tot de voortang van de KRW-maatregel, kunt u zich aanmelden via het onderstaande mailadres.

Samenwerkende partijen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de trekker van dit project. Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. De provincie toetst de plannen op de genoemde thema's. Gemeente Bronckhorst neemt besluiten omtrent vergunningen. Particuliere grondeigenaren maken ook onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.  

Logo Rijkswaterstaat

Logo Provincie Gelderland

Logo Gemeente Bronckhorst

 

Meer weten of zien?

Beeldbank

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.

 
Cookie-instellingen