Kroonstein

Samen verbeteren we de riviernatuur in Kroonstein

De uiterwaard Kroonstein ligt aan de rechteroever van de IJssel tussen Giesbeek en Doesburg. De uiterwaard Kroonstein betreft een smal en langgerekte uiterwaard, maximaal 100 meter breed. Aan de noordzijde wordt de uiterwaard begrensd door het Broekhuizerwater en de uitstroom van de Oude IJssel.

Waarom

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe

Om dieren en planten een fijne leefomgeving te bieden, maken we een geul die de verbinding vormt tussen IJssel en het Broekhuizerwater. De bestaande uitloper (strang) van het Broekhuizerwater kan worden verlengd aan de bovenstroomse zijde, zodat een meestromende nevengeul ontstaat. Hierdoor ontstaat meer leefruimte voor planten en dieren die afhankelijk zijn van stromend water. Dit betekent ook een kwaliteitsverbetering voor de IJssel.
 

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Gerelateerd nieuws

We staan aan het begin van de planuitwerkingsfase voor het uiterwaardgebied Kroonstein. Dit houdt in dat we in gesprek gaan met omwonenden, grondeigenaren en overheden. Hier leggen we uit wat we van plan zijn en gaan we in gesprek over onze eerste ideeën en ervaringen. Datum en plaats van de publieksbijeenkomst komen nog op deze pagina te staan.  

Planning 

Momenteel bevindt dit project zich in de planuitwerkingsfase. In een eerdere verkenningsfase is bepaald welke maatregel voor welke locaties kansrijk zijn. We werken samen met directe belanghebbenden aan een eerste schets van de geul. Naar verwachting zal deze schets gereed zijn in het najaar. Het schetsontwerp wordt na afstemming met de directe belanghebbenden breed gedeeld met de omgeving middels een publieksbijeenkomst. Daarna zal het ontwerp nog verder in detail worden uitgewerkt. 

Samenwerken en meedoen

De maatregelen moeten passen bij de lokale omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. We komen graag in contact met u. U kunt met ons in contact komen door een mail te sturen naar loket-krwoost@arcadis.com

 

Samenwerkende partijen

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de opdrachtgever en trekker van dit project.

  • Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. De provincie toetst de plannen op de genoemde thema's.

  • Gemeente Doesburg neemt besluiten omtrent vergunningen. Particuliere grondeigenaren worden nauw betrokken bij dit project. 

logo rijkswaterstaat

Logo provincie Gelderland

Logo gemeente Doesburg

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Wil je meer weten over het project of heb je een idee? Mail ons dan via loket-krwoost@arcadis.com 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.