Kroonstein

Bekijk hier het schetsontwerp 

Samen verbeteren we de riviernatuur in Kroonstein

De uiterwaard Kroonstein ligt aan de rechteroever van de IJssel tussen Giesbeek en Doesburg. De uiterwaard Kroonstein betreft een smal en langgerekte uiterwaard, maximaal 100 meter breed. Aan de noordzijde wordt de uiterwaard begrensd door het Broekhuizerwater en de uitstroom van de Oude IJssel. Kroonstein bestaat uit agrarisch grasland en een éénzijdig aangetakte IJssel arm. Het gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. 

Waarom

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers en in de uiterwaarden waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe

Om dieren en planten een fijne leefomgeving te bieden, maken we een geul die de verbinding vormt tussen IJssel en het Broekhuizerwater. De bestaande uitloper (strang) van het Broekhuizerwater kan worden verlengd aan de bovenstroomse zijde, zodat een meestromende nevengeul ontstaat. Hierdoor ontstaat meer leefruimte voor planten en dieren die afhankelijk zijn van stromend water. Dit betekent ook een kwaliteitsverbetering voor de IJssel. 

Maatregelen

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Planning 

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 gereed. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.   

Participatie 

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken met de omgeving plaatsgevonden over de KRW-opgave van Rijkswaterstaat binnen Kroonstein. Zo hebben we met de overheden, grondeigenaar en enkele andere betrokkenen onze plannen gedeeld en hun wensen geïnventariseerd. Alle input hebben we samengebracht tot een schetsontwerp welke door Rijkswaterstaat is geaccepteerd. Het schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregel naar een voorlopig ontwerp. 

Schetsontwerp 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om een schetsontwerp voor Kroonstein tot stand te brengen.  Bekijk via deze link het schetsontwerp. 

Actief meedenken 

Gedurende het ontwerpproces is het mogelijkheid om wensen en/of eisen in te dienen met betrekking tot het ontwerp en uitvoering. Wij zullen deze beoordelen en afwegen op basis van de kaders die gelden voor dit het project. Uiteraard zorgen wij dat u een terugkoppeling ontvangt welke wensen/eisen wel of niet haalbaar zijn om meegenomen te worden in het verdere ontwerpproces.    

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over het schetsontwerp? Of wilt u graag een reactie geven op de plannen? Dat kan. U kunt dan een e-mail sturen naar loket-krwoost@arcadis.com 

Samenwerkende partijen

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de opdrachtgever en trekker van dit project.

  • Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. De provincie toetst de plannen op de genoemde thema's.

  • Gemeente Doesburg neemt besluiten omtrent vergunningen. Particuliere grondeigenaren worden nauw betrokken bij dit project. 

logo rijkswaterstaat

Logo provincie Gelderland

Logo gemeente Doesburg

 

Meer weten of zien?

Bekijk hier de kaartanalyse van het gebied Kroonstein. 

Contact

Wil je meer weten over het project of heb je een idee? Mail ons dan via loket-krwoost@arcadis.com 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.