Fortmond - Duursche Waarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in Fortmond - Duursche Waarden 

Fortmond - Duursche Waarden is een bijzonder uiterwaardengebied langs de IJssel. Hier groeien twee soorten ooibossen, oftewel rivierbossen, die relatief weinig voorkomen: zachthoutooibos én hardhoutooibos. Wat deze omgeving zo uniek maakt, is dat het ooibos – vooral het zachthoutooibos – een relatief groot gebied beslaat. Verder zijn graslanden aanwezig. In dit project verbeteren we de oevers aan de rand van die bossen en graslanden.  

Waarom?

We willen waterplanten en -dieren in Fortmond - Duursche Waarden een betere leefomgeving bieden. Nu liggen hier op het grootste deel van de IJssel-oevers grote stenen, stortsteen genoemd. Die stenen zijn ongunstig voor waterplanten en -dieren. Daarom willen we de oevers natuurvriendelijk maken. 

Hoe?

We willen de strakke stenen oevers zoveel mogelijk vervangen door natuurlijke oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water. Zo geven we waterplanten en -dieren alle kans voor een betere leefomgeving. 

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 


Planning project 

De planning van dit project vind je op de website van het Natura 2000-project IJsseluiterwaarden van Natuur en Milieu Overijssel. Ons plan voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers raakt namelijk aan het Natura 2000-plan voor dit gebied. Daarom voegen we de twee plannen samen. De projectorganisatie van het Natura 2000-project trekt het gezamenlijke plan.  
 

Samenwerken en meedoen 

Wil je meer weten over het project of heb je een goed idee? Je kunt op twee manieren contact met ons opnemen: 

Samenwerkende partijen

  • Natuur en Milieu Overijssel: Fortmond - Duursche Waarden is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vanuit Natura 2000 werkt Natuur en Milieu Overijssel onder meer aan uitbreiding van de bestaande ooibossen en graslanden en aan het verbeteren van de natuur. 

  • Waterschap Drents Overijsselse Delta - IJsselwerken: IJsselwerken werkt in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Zie website: www.ijsselwerken.nl

  • Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de uiterwaard Fortmond - Duursche Waarden. 

  • Gemeente Olst-Wijhe: De gemeente Olst-Wijhe werkt samen met Staatsbosbeheer om een fietspad in het gebied aan te leggen.

logo rijkswaterstaat

Logo staatsbosbeheer

 

logo project ijsselwerken

Logo RWS

 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u ook stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.nl.

 

 

 

Cookie-instellingen