Plannen voor herstel riviernatuur bij uiterwaard Fraterwaard

31-01-2022 1085 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Fraterwaard te verbeteren. Op maandag 7 februari vond er een online bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over dit plan.

Een nieuwe ondiepe geul met stromend water en een geul met stilstaand water moeten ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen, andere dieren en planten. De geul aan de zuidzijde is aan twee kanten verbonden met stromend water van de IJssel en Het Zwarte Schaar. Zo blijft het water in de geul stromen. Aan de noord- en oostzijde komt een geul die aan één kant verbonden is met de rivier. Het stromende water en stilstaande water zijn een fijne plek voor verschillende soorten vissen, maar ook andere dieren.

Online informatiebijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om de deelnemers te vertellen over de plannen voor de nieuwe geul en verbetering van de riviernatuur. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project hebben de maatregel toegelicht en meer verteld over het ontwerpproces. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen. De publieksbijeenkomst vond online plaats op: maandag 7 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren, en de vergroting van de biodiversiteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn.

0  reacties

Cookie-instellingen